, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Workshop

Impres­sion­ize ver­zorgt inspir­erende en gezel­lige work­shops op het gebied van kleur en make-up. Een work­shop kan naar eigen wens wor­den samengesteld, afhanke­lijk van de tijds­duur, de samen­stelling van de groep en het beschik­bare bud­get. Denk bijvoor­beeld aan een uitje met vriendinnen/collega’s, ver­jaardagsparty (ook mei­den tussen 8–16 jaar) of het in het zon­netje zetten van de aanstaande bruid.

Wilt u meer weten over de work­shops die op maat gemaakt kun­nen wor­den? Impres­sion­ize informeert u graag naar de mogelijkheden!

Hieron­der vindt u een aan­tal work­shops die wor­den aangeboden:

 

Work­shop kleur bekennen

Duur:         circa 2½ uur (4–8 per­so­nen)
Prijs:          € 35,- p.p. (excl kleuren­waaier € 15,-)

Wat maakt nou dat de ene kleur je beter staat dan de andere? Onder het genot van een hapje en drankje kri­jgt u inzicht in het ver­schil tussen kleuren, de opbouw van een kleure­n­analyse en het onder­scheid tussen een kleure­n­analyse gebaseerd op de 4 seizoen­stypes en een meer per­soon­lijke kleurenanalyse.

Spe­len­der­wijs gaan jul­lie zelf ervaren wat het effect is van kleur door te werken met ver­schil­lende kleuren doeken, de zoge­naamde analyse­doeken. Het doel van deze work­shop is om te laten zien welke kleuren je het mooiste maken en iedereen kri­jgt een verko­rte kleure­n­analyse. Deze kleure­n­analyse is gebaseerd op de 4 seizoen­stypes (zomer, lente, win­ter en herfst) en geeft aan of je  mooi bent met warme, koele, heldere of gedempte kleuren.

Duur van deze work­shop is circa 2,5 uur afhanke­lijk van aan­tal per­so­nen (4–8 per­so­nen). Na de work­shop is het mogelijk een kleuren­waaier aan te schaf­fen met 13 kleuren die bij het seizoen­stype horen of met kort­ing een afspraak te maken voor een uit­ge­breid per­soon­lijke kleurenanalyse.

 

Work­shop Make-up

Duur:         circa 2½ uur (2–6 per­so­nen)
Prijs:          € 35,- p.p.

Zou je weleens willen weten hoe je jezelf snel en natu­urlijk kunt opmaken? In 10 stap­pen leer je hoe je gemakke­lijk een mooie dagmake-up aan kunt bren­gen die je per­soon­lijke uit­stral­ing ver­sterkt. Iedereen gaat zelf aan het werk en met wat tips en trucs wordt het een prak­tis­che, leerzame maar vooral ook gezel­lige ocht­end of mid­dag. Uit­er­aard wordt er gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers.

De work­shop is geschikt voor iedereen die geïn­ter­esseerd is in make-up en graag goed voor de dag wil komen. Met een goed aange­brachte make-up kunt u er zo een aan­tal jaar jonger uitzien!

Er wordt gew­erkt met de pro­ducten van Art of Image, hypoal­lergeen en dier­proe­fvrij. U kunt de pro­ducten na afloop met 10% kort­ing aanschaffen.

Plattegrond naar Impressionize

Klik hier voor grote afbeelding