, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Welkom

eerste foto homepage

Wist je dat een eerste indruk al bin­nen enkele sec­on­den is gemaakt? Het imago dat je uit­straalt vertelt mensen al wie je bent voor­dat er per­soon­lijk con­tact is gelegd. Je manier van kle­den, ver­zor­gen en stemge­bruik zegt voor een ander veel over je eigen­waarde, gevoel voor kwaliteit, cre­ativiteit en respect voor anderen. We zijn ons er niet altijd bewust van, maar kleuren wekken gevoe­lens, ver­lan­gens, inter­esse of stem­min­gen op. Kleurge­bruik in kled­ing, haar en make-up kan dus enorm veel invloed hebben op wat je uitstraalt.

Coco Chanel heeft ooit eens gezegd ‘De beste kleuren van de wereld, zijn de kleuren die jou het beste staan’. Maar welke kleuren passen nu bij jou? Dat is niet alleen een kwestie van smaak. Dat kun­nen we ook objec­tief vast­stellen. Veel mensen hebben een redelijk idee welke kleuren hen goed staan en welke min­der. Toch maken ook deze mensen bijna nooit opti­maal gebruik van hun meest geschikte kleur­nu­ances. Je denkt dat een aan­tal kleuren jou niet staan, maar wan­neer je zou weten welke tin­ten van deze kleuren bij jouw natu­urlijke schoonheid passen, heb je meer mogelijkhe­den er goed en ver­rassend uit te zien. Als iedereen nu zou weten wat hun per­soon­lijke kleuren zijn, zouden we dan niet veel meer kleur dur­ven beken­nen? Zou het straat­beeld in de win­ter er dan niet een stuk kleur­rijker uit gaan zien? En welk effect zou dat hebben op jezelf en op anderen?

Impres­sion­ize helpt je bij het ontwikke­len van een eigen uit­stral­ing door te kiezen voor kleuren die je per­soon­lijkheid de meeste kracht geven. Je zult er niet alleen jonger, gezon­der en stral­en­der uitzien en meer com­pli­menten kri­j­gen, maar het zal ook je zelfvertrouwen ver­hogen. Er altijd goed uitzien, wie wil dit nou niet?

Impres­sion­ize laat je zien hoe je het mooiste uit jezelf kan halen en gaat graag samen met jou op ont­dekkingsreis naar jouw unieke per­soon­lijke kleuren!