, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Testimonials

Paula,                                                                                                                                                                                                                                                                                               Een paar weken gele­den ben ik met mijn dochter bij je geweest voor een kleu­r­analyse. Het leek me al langer leuk om eens te horen welke kleuren bij mij zouden passen. Het was heel ver­rassend hoe je d.m.v. kleurstro­ken die bij je huid, haar en ogen passen,  een kleu­rad­vies kon geven over kled­ing en make-up.  Bij mij kwam eruit dat ik een “licht zomer­type”  ben en de kleuren die in mij kleuren­waaier zit­ten, vind ik ook erg mooi. Ik heb nog wel moeite om de kleur zwart los te laten, want dat was altijd mijn basis. Zelf zou ik bijvoor­beeld nooit voor roze kiezen, maar nu heb ik een roze top onder een antra­cietk­leurig vest en dat staat heel mooi bij mijn gri­jze haren. Zo zijn er meer kleuren waar ik vroeger altijd aan voor­bij liep en nu heel goed als accent onder een jasje of vestje staan.  Ik heb mazzel dat deze zomer de winkels vol hangen met pastelt­in­ten; ik kan aan de slag! Ook met het oogmake-up advies ben ik heel bij. Ik nam altijd maar grijs– en groentin­ten met zwarte mas­cara en het is erg leuk dat het advies eruit kwam om blauwe mas­cara te gebruiken en inder­daad: het laat mijn ogen veel meer spreken! Ook de oogschaduwk­leuren die ik bij je gekocht heb, zijn erg mooi. Ik ben dus heel blij met alle adviezen en vond dat je er een gezel­lige en leerzame mid­dag van hebt gemaakt. Je nam alle tijd voor ons en als een vriendin of col­lega  ook eens een kleu­r­analyse wil, zal ik jouw naam zeker noe­men!                                                      Groet­jes, Henny Bakker

Hi Paula,
Ik had je via de mail al laten weten hoe blij ik ben met je advies, maar bij deze laat ik ook nog even een berichtje achter op je site. We zijn nu bijna een jaar verder sinds ik samen met mijn moeder bij je ben geweest en wij zijn alle­bei nog steeds erg blij met onze waaiers en de make-up. De waaier zit stan­daard in mijn tas, waar ik ook heen ga. Inmid­dels heb ik ‘mijn’ kleuren goed in mijn hoofd zit­ten, maar het geeft me een veilig gevoel om t even te kun­nen checken in t pashokje. Mijn kled­ingkast is inmid­dels dan ook hele­maal ‘waaier-proof’ en ik kan zo ongeveer alles met elkaar com­bineren. Handig! Toe­val­lig had­den mijn moeder en ik het er vorige week nog over dat we de mid­dag bij jou zo gezel­lig en ver­rassend von­den. Want hoewel we best een goed beeld had­den van ‘onze’ kleuren, zijn we heel veel wijzer gewor­den en hebben nu een veel uit­ge­brei­der kleuren­palet om uit te kiezen. Dus nog­maals ontzettend bedankt voor de gezel­ligheid en je advies!
Groet­jes Celine, Den Bosch

Jaren lang koos ik voor veilige kleuren als zwart, wit en blauw. Nu zie ik hoe het anders en zoveel mooier kan! De eerste vlucht met m’n nieuwe eye­liner op kreeg ik gelijk een com­pli­ment van een pas­sagier ‘your eyes.. wauw’ Het winke­len met de waaier is even wen­nen maar zodra je er hand­igheid in hebt… zo leuk! Ik ben onzettend blij met m’n kleure­nad­vies en ben erg tevre­den over de werk­wi­jze van Paula.
Lotte, Ams­ter­dam

Beste Paula,
Voor mijn ver­jaardag heb ik een kleu­rad­vies kado gekre­gen. We wer­den hartelijk ver­welkomd en als spoedig zijn we van start gegaan. Erg leuk om te zien wat de diverse kleuren met je uit­stral­ing doen!! Met name het ver­ber­gen van de haarkleur was voor mij een duidelijke beves­tig­ing dat er met mijn haar iets moest gaan gebeuren. Na de kleur adviezen en aan­leggen van de make-up ben ik met de haar kleur waaier naar de kap­per gegaan en de kleur uit de waaier laten ver­ven. Dit met groot suc­ces!!!
Ageeth, Kerk­driel

Lang heb ik getwi­jfeld over het wel of niet vra­gen van kleuradvies.….….Mijn zussen verzek­er­den mij dat ik, net als zij, zeker een win­ter­type was en een kleure­nad­vies eigen­lijk over­bodig was. Toch was ik benieuwd of ik ook intuïtief de goede kleuren voor mijn kled­ing en make-up koos. Het advies van Paula ver­raste mij omdat een meer gen­u­anceerd kleuren­palet geschikt bleek dan de tra­di­tionele win­terkleuren. Met het advies van Paula kan ik nu beter de kleuren­com­bi­naties kiezen die goed bij mij passen. Paula geeft op een vrien­delijke en duidelijke manier advies zodat ik er zelf ook mee kan exper­i­menteren. Het is leuk om jezelf zo eens te laten ver­wen­nen en geïn­spireerd te wor­den om op een andere manier bezig te gaan met  make-up en kled­ing. Kor­tom; een goed en pro­fes­sioneel advies dat wat toevoegt aan mijn uiter­lijk.
Lidie te Poele, Zutphen

Op een zater­dag mid­dag ben ik samen met een vriendin bij Paula geweest. We wer­den gastvrij ont­van­gen met koffie en koek­jes. Na een uit­leg hoe de mid­dag eruit zou gaan zien, zijn we begonnen met de kleuren analyse. Paula nam alle tijd voor ons en was heel serieus bezig met de kleuren analyse. Het eerste onderdeel bestaat uit een haarkleur-, oogkleur-en gezicht­skleur analyse. Daarna ging Paula aan de slag met de gek­leurde doeken. Het effect van de gek­leurde doeken is heel erg leuk om te ervaren. Omdat je zelf mee kunt kijken in de spiegel, zie je echt het effect van de ver­schil­lende kleuren. Ook het opbren­gen van passende make-up aan het einde van de mid­dag, was een mooie opsteker. Ik maak nog steeds gebruik van de tips die zijn gegeven. Ik vond het een zeer ges­laagde mid­dag, ik heb dan ook na afloop de kleuren­waaier besteld. Al met al dus een aan­rader voor een leuke en inter­es­sante mid­dag.
Maaike, Heiloo

Het is al weer even­t­jes gele­den, maar wil je graag laten weten dat ik erg blij ben met het kleu­rad­vies wat je me gegeven hebt. Ik ben bewuster gewor­den dat kleur zoveel meer doet en durf te kiezen voor meer kleur­rijke kled­ing! Nog­maals dank.
Groet­jes, Chan­tal, Amstelveen

Hoi Paula,
Ik wil je even laten weten dat ik de work­shop (die je geor­gan­iseerd had voor de vri­jgezel­lendag voor onze vriendin Patri­cia) een groot suc­ces vond. Erg leuk en infor­matief hoe je dat gedaan had! Het was vooral leuk omdat we met de hele groep de kleuren bij elkaar gin­gen beo­orde­len. Echt grap­pig om te zien dat met jouw meth­ode het eigen­lijk heel duidelijk is welke kleur iemand staat en welke kleur niet. Ik ben echt anders naar kleuren gaan kijken. Ik dacht namelijk dat bepaalde kleuren mij het mooist ston­den, maar door jouw work­shop ben ik in gaan zien dat andere kleuren mij nog mooier staan! En met jouw work­shop hebben we meteen de bruid een heel mooi en bli­jvend kado kun­nen geven; een per­soon­lijke kleuren waaier voor kled­ing en haar & make-up. We hebben een hele fijne en gezel­lige dag gehad, mijn dank daar­voor.
Anne­miek, Haarlem

In mijn agenda staat een afspraak met Paula Hem­minga voor een kleure­n­analyse. Ben benieuwd wat voor type ik zal zijn. Na een hartelijke ont­vangst, ik voel me meteen op mijn gemak, begin­nen we aan de analyse. Paula gaat heel zorgvuldig te werk en ik merk, dat ze ken­nis van zaken heeft. Ook de make-up wordt niet ver­geten. De kleuren­waaier gebruik ik altijd bij het kopen van kled­ing en make-up en aan de reac­ties uit mijn omgev­ing merk ik dat het echt werkt.
Een tevre­den klant, Mw. Slijk­er­man, War­men­huizen

Ik vond het inter­es­sant en ook span­nend een kleu­rad­vies van mijn straatgenote Paula te kri­j­gen. Bij aankomst voelde ik mij direct op mijn gemak. De make-up tips die Paula mij gaf, waren een echte eye-opener! Kor­tom: een aan­rader!
Neliek, Haar­lem

Hi Paula,
Nog even een mailtje om je te laten weten dat ik heel erg blij met de kleuren­waaier ben, en met mijn make-up! En mijn moeder ook! Nadat we bij jou waren zijn mijn moeder en ik samen heer­lijk gaan lunchen op een ter­rasje. Daarna hebben we uit­er­aard onze waaiers uit­geprobeerd in de winkels haha. Ik heb een super­gave spijker­broek in een bru­ine tint gekocht en een topje in mijn huid­skleur. En de kleuren klop­pen ook echt. Ik had anders nooit die kleur top uit het rek gehaald, ook al vond ik het model nog zo leuk. Maar nu dus wel! En het stond echt heel erg mooi. Ik heb weer twee hele mooie aan­win­sten in mijn kast hangen. We zijn ook nog alle­bei onze kled­ingkast inge­do­ken met de waaier en dat komt nu ook alle­maal aardig overeen met elkaar. Ik was er al grondig doorheen gegaan na ons eerste bezoek aan jou. Heer­lijk om zo op te ruimen. Nor­maal vind ik het heel moeil­ijk om kled­ing weg te doen, ook al weet ik stiekem wel dat het moet. Maar met de ken­nis die ik nu heb over wat wel/niet mooi staat heb ik nu als het ware beves­tig­ing over die items die maar bleven hangen. Weg ermee dus! Nog­maals bedankt voor je eerlijke adviezen en de gezel­lige uurt­jes! Ook namens mijn moeder.
Celine, Den Bosch

Plattegrond naar Impressionize

Klik hier voor grote afbeelding