, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Welkom

eerste foto homepage

Wist je dat een eerste indruk al bin­nen enkele sec­on­den is gemaakt? Het imago dat je uit­straalt vertelt mensen al wie je bent voor­dat er per­soon­lijk con­tact is gelegd. Je manier van kle­den, ver­zor­gen en stemge­bruik zegt voor een ander veel over je eigen­waarde, gevoel voor kwaliteit, cre­ativiteit en respect voor anderen. We zijn ons er niet altijd bewust van, maar kleuren wekken gevoe­lens, ver­lan­gens, inter­esse of stem­min­gen op.
Lees meer…

Waarom een kleurenanalyse?

tweede foto home

  • Je ziet er jonger, gezon­der en stral­en­der uit
  • Com­pli­menten komen vanzelf
  • Je durft meer kleur te dragen
  • Je komt zelfverzek­erder over
  • Meer even­wicht tussen inner­lijk en uiterlijk
  • Bespaart geld en tijd tij­dens het winkelen
  • Met min­der kled­ing meer com­bi­naties maken
  • Een op kleur afgestemde garderobe
  • Geen miskopen meer